Privacy Policy

กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บไซต์ Finepx.com

  1. ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกที่เวปไซต์แห่งนี้จะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น และข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ใช้งานในเว็บนี้เท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวออกไปในทุกรณี
  2. สมาชิกแบบจ่ายเงิน ต้องไม่มอบชื่อ และรหัส เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแทน หากระบบตรวจพบว่ามีการ login ใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 IP ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที
  3. ภาพถ่ายหรือภาพประกอบทุกภาพที่จะโพสต์ลงในเวปไซต์แห่งนี้ ผู้โพสต์จะต้องเป็นเจ้าของภาพเท่านั้น และเนื้อหาที่นำมาเผยแพร่ ต้องไม่ละเมิดสิทธิจากผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  4. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยมีเจตนาให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  5. เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง จึงขอความร่วมมือ งดการเขียนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา และประเด็นขัดแย้งอื่นๆ หากพบว่ามีเนื้อหาหรือภาพถ่ายที่อาจสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น จะปฏิบัติตามแนวทางในข้อที่ 8.
  6. ห้ามเสนอข้อความ เนื้อหา หรือภาพลามกอนาจาร สุ่มเสี่ยงต่อความวุ่นวาย รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ การพาดพิงหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายแก่บุคคล องค์กร หรือสถาบันใดๆ ในทุกกรณี
  7. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ข้อความ เนื้อหา หรือภาพของสมาชิกแต่ละท่านถือเป็นสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกท่านนั้น ทางทีมงานเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเผยแพร่สิ่งใดๆ ที่อาจส่งผลเสียในอนาคตทุกกรณี
  8. ผู้ดูแลเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งคำเตือน ลบข้อความ เนื้อหา รูปภาพ รวมถึงระงับการใช้งานและถอดถอนสถานะของสมาชิก หากพบว่าสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือใช้งานเว็บไซต์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. รูปภาพ คลิปวิดีโอ และข้อมูลต่างๆ ที่ถูกทำขึ้นโดยทีมงาน Finepx ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กร(ไม่รวมรูปภาพ คลิปวิดีโอ และข้อมูลต่างๆ จากสมาชิก) ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงรวมถึงการนำเอาไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ ทุกรณี หากมีการละเมิด ทางเว็บไซต์จะฟ้องร้องจนถึงที่สุด
  10. การเข้าร่วมเว็บไซต์แห่งนี้ในฐานะสมาชิก จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านบน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น